ฟรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
แบบสำรวจหนังสือเรียนฟรี 15 ปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 0.01 MB 16 3 มี.ค. 64
แบบฝึกหัดอนุบาล 2     ครั้ง วันที่
แบบฝึกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 1.23 MB 24 1 มี.ค. 64
แบบฝึกการเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด 1.29 MB 18 1 มี.ค. 64
แบบฝึกคณิตศาสตร์ การนับ ดาวน์โหลด 2.67 MB 15 1 มี.ค. 64
แบบฝึกภาษาไทย โยงเส้น ดาวน์โหลด 2.14 MB 18 1 มี.ค. 64
แบบฝึดหัดอนุบาล 3     ครั้ง วันที่
แบบฝึกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 1.26 MB 21 1 มี.ค. 64
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ดาวน์โหลด 2.06 MB 11 1 มี.ค. 64
แบบฝึกคณิตศาสตร์ การนับ ดาวน์โหลด 0.97 MB 16 1 มี.ค. 64
แบบฝึกภาษาไทย ดาวน์โหลด 1.45 MB 18 1 มี.ค. 64
แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย     ครั้ง วันที่
แบบฝึกคำพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1 ดาวน์โหลด 1.69 MB 1,854 23 ก.พ. 64
แบบฝึกคำพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.2 ดาวน์โหลด 3.34 MB 2,921 23 ก.พ. 64
แบบฝึกคำพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.3 ดาวน์โหลด 3.24 MB 4,024 23 ก.พ. 64
แบบฝึกคำพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.4 ดาวน์โหลด 0.57 MB 1,575 23 ก.พ. 64
แบบฝึกคำพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.5 ดาวน์โหลด 1.98 MB 1,603 23 ก.พ. 64
แบบฝึกคำพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.6 ดาวน์โหลด 0.54 MB 453 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ     ครั้ง วันที่
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 5 ดาวน์โหลด 0.92 MB 15 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 4 ดาวน์โหลด 1.23 MB 13 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 3 ดาวน์โหลด 1.14 MB 10 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 2 ดาวน์โหลด 1.12 MB 12 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 1 ดาวน์โหลด 1.29 MB 19 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.5 ดาวน์โหลด 1.62 MB 16 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.4 ดาวน์โหลด 1.20 MB 14 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.3 ดาวน์โหลด 1.12 MB 12 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.2 ดาวน์โหลด 1.24 MB 18 23 ก.พ. 64
สมุดเล่มเล็ก คำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ป.1 ดาวน์โหลด 1.02 MB 30 23 ก.พ. 64