ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

ไหว้ครู2564

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

กิจกรรมปลูกป่า บำรุงรักษา

คุณกุสุมา. นาคสูงเนิน. ทีมงานครูสิงห์บาดาล. เจาะน้ำบาดาล

คุณนัททิยา อุจิโนะ บริจาคเงินซื้อเครื่องดนตรี

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศและเปิดบ้านวิชาการ

ประธานกรรมการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

กีฬาสมาคมผู้บริหารการศึกษาลำปลายมาศ

ลำปลายมาศ มาราธอน

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เข้าค่ายลูกเสือ

การประเมินเพื่อคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สาขา 10

ประเพณีบรวงสรวง หมู่บ้านบุโพธิ์

บริจาค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การจัดการเรียนในสถานการณ์ โควิด-19

จิตอาสางานชุมชน

สวัสดีปีใหม่ 2564

CLASSROOM VISITATION

กีฬากลุ่มลำปลายมาศ 2

ระดมทุนจิตอาสา

ลูกเสือจิตอาสา

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา2563